เที่ยวนารา เมืองแห่งกวางน้อยและมรดกโลก

นารา

นารา เมืองเล็กๆ ในภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 710 ถึง 784 ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมและวัฒนธรรมจีน สะท้อนให้เห็นผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมือง nara japan จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก หนึ่งในสัญลักษณ์ของนาราที่รู้จักกันดีก็คือ “กวาง” สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่อย่างอิสระในเมืองนารากว่า 1,200 ตัว ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เหล่ากวางเหล่านี้เชื่องมากและสามารถเดินเล่นได้อย่างอิสระในเมือง ทำให้นักท่องเที่ยว ไปเที่ยวญี่ปุ่น สามารถให้อาหารและถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งกวางเหล่านี้จะคุ้นชินกับผู้คนและไม่ค่อยดุร้าย ทำให้นาราเป็นเมือง ที่ เที่ยว นารา ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองนารา

นารา เมืองเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากเกียวโตและโอซาก้า เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนญี่ปุ่น ด้วยความเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณ ผสมผสานกับธรรมชาติอันสวยงาม จึงทำให้นารากลายเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการไป  นารา ที่ เที่ ยว 

 • ช่วงฤดูใบไม้ผลิ (ปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน) ในช่วงนี้เมืองนาราจะเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด โดยเฉพาะดอกซากุระที่บานสะพรั่งไปทั่วเมือง นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่งดงามและโรแมนติก
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน) ในช่วงนี้เมืองนาราจะเต็มไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี โดยเฉพาะใบไม้สีแดงและเหลืองที่ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้า ทำให้เมืองนารามีความสวยงามราวกับภาพวาด
 • นอกจากกวาง วัดโฮริวจิ แล้ว นารายังมีสถานที่ เที่ยวนาราครึ่งวัน ที่น่าสนใจอีกมากมาย ดังนี้

วัดโทไดจิ (東大寺)

วัดโทไดจิ เป็นวัดพุทธนิกายเซน ตั้งอยู่ในเมือง นาระ ประเทศญี่ปุ่น วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของนารา วัดโทได โดดเด่นด้วยอาคารหลักที่มีขนาดใหญ่มาก เรียกว่า “ไดบุตสึ-เด็ง” (Daibutsu-den) ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระใหญ่นารา (Daibutsu) พระพุทธรูปสำริดปางสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 • พระใหญ่นารามีความสูง 14.98 เมตร หนักประมาณ 500 ตัน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 752 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของญี่ปุ่น พระพุทธรูปองค์นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาราโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
 • นอกจากพระใหญ่นาราแล้ว วัดโทไดจิยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น เสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ สวนญี่ปุ่นสไตล์เซน และพิพิธภัณฑ์วัดโทไดจิ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดโทไดจิได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
นารา
นารา

ศาลเจ้าคาสุกะไทชา (春日大社)

ศาลเจ้าคาสุกะไทชา โอนารา เป็นศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 768 เพื่อเป็นศาลเจ้าหลักของเทพเจ้าคาสุกะ (Kasuga no kami) เทพเจ้าแห่งแสงสว่างและปัญญา ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เนื่องจากเคยเป็นศาลเจ้าประจำเมืองหลวงนาราในช่วงยุคนารา (ค.ศ. 710-794)

 • สิ่งที่น่าสนใจของศาลเจ้าคาสุกะไทชา คือ เสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่กว่า 1,000 ต้น ที่เรียงรายไปตามเส้นทางสู่ศาลเจ้า เสาโทริอิเหล่านี้ได้รับการบริจาคจากผู้คนที่มีจิตศรัทธา แสดงให้เห็นถึงความเคารพศรัทธาของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อเทพเจ้าคาสุกะ
 • นอกจากเสาโทริอิแล้ว ศาลเจ้าคาสุกะไทชายังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ศาลเจ้าย่อยกว่า 300 แห่ง สวนญี่ปุ่นสไตล์เซน และพิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าคาสุกะไทชา นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมศาลเจ้าคาสุกะไทชาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06:00 น. ถึง 18:00 น.

วัดโคฟุคุจิ (興福寺)

เที่ยว นารา pantip วัดโคฟุคุจิเป็นวัดพุทธนิกายเซน ขึ้นในปี ค.ศ. 672 โดยองค์จักรพรรดิเท็นจิ (Tenji) และองค์จักรพรรดิโชโตกุ (Shotoku) วัดแห่งนี้มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นโบราณจำนวนมากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น และเป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาราโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

 • สิ่งที่น่าสนใจของวัดโคฟุคุจิ ได้แก่ เจดีย์ห้าชั้น (Goju-no-To) หอทองคำตะวันออก (Tokondo) หอทองคำกลาง (Chutondo) และสวนอิซุยเอ็น (Isui-en) นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดโคฟุคุจิได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.
นารา
นารา

สวนอิซุยเอ็น (依水園)

สวนอิซุยเอ็น nara park เป็นสวนญี่ปุ่นสไตล์เซน ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดโคฟุคุจิ เมือง นารา สวนแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยเฮอัน (ค.ศ. 794-1185) โดยพ่อค้าผ้าผู้มั่งคั่ง สวนอิซุยเอ็นโดดเด่นด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ มองเห็นภูเขาคัตสึรางิ (Mt. Katsuragi) อยู่เบื้องหลัง

 • สวนอิซุยเอ็นได้รับการออกแบบตามแนวคิดชัคเค (Shakke) ซึ่งเป็นศาสตร์ญี่ปุ่นในการจัดสวนหรือภูมิทัศน์ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่อยู่โดยรอบ บ้านสวนนารา สวนแห่งนี้จึงผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ ของธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นภูเขา แม่น้ำ ต้นไม้ ดอกไม้ และหิน
 • ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สวนอิซุยเอ็นจะเต็มไปด้วยดอกซากุระบานสะพรั่ง ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง สวนอิซุยเอ็นจะเปลี่ยนเป็นสีสันสดใสของใบไม้เปลี่ยนสี สวนอิซุยเอ็นจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

ถนนชอปปิ้งฮิกาชิมุกิ (東牟岐商店街)

ถนนชอปปิ้งฮิกาชิมุกิ (Higashimuki Shopping Street) เป็นถนนคนเดินที่เก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง นารา ญี่ปุ่น ใกล้กับสถานีรถไฟคินเทสึนารา (Kintetsu Nara Station) ถนนชอปปิ้งฮิกาชิมุกิมีความยาวประมาณ 250 เมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อของฝาก ขนมหวาน และอาหารท้องถิ่นของนาราได้ที่นี่

 • สินค้ายอดนิยมของถนนชอปปิ้งฮิกาชิมุกิ ได้แก่ ขนมหวานญี่ปุ่น สินค้าพื้นเมืองของนารา เช่น โมจิ เต้าหู้ และขนมปังนารา เสื้อผ้าและเครื่องประดับสไตล์ญี่ปุ่น
 • นอกจากร้านค้าและร้านอาหารแล้ว ถนนชอปปิ้งฮิกาชิมุกิยังมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงดนตรี การแสดงคาบูกิ และการแสดงเต้นรำ ถนนแห่งนี้จึงมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยสีสัน
นารา

เคล็ดลับการไปเที่ยวนารา

นาราเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีเสน่ห์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณ ผสมผสานกับธรรมชาติอันสวยงาม เที่ยวนารา pantip จึงทำให้นารากลายเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย

 • วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เที่ยวนารา 1 วัน pantip นารามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จึงควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อไม่ให้พลาดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ
 • เตรียมรองเท้าที่ใส่สบาย เพราะจะต้องเดินเยอะ
 • เตรียมอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอ เพราะภายในสวนสาธารณะนาราและวัดวาอารามต่างๆ อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปได้
 • ระมัดระวังกวางนารา เพราะกวางเหล่านี้เป็นสัตว์ป่า อาจจะกระโดดเข้ามาแย่งอาหารหรือกัดได้
 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เพราะนาราเป็นเมืองเก่าที่มีวัฒนธรรมอันยาวนาน
 • เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวนารา เพราะนารามีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-เมษายน) และฤดูใบไม้ร่วง (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน)

Follow: https://aroundinjapan.com/

Facebook Page: Aroundinjapan.com

อ่านบทความเพิ่มเติม: เที่ยวนาโกย่า