วัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับนักท่องเที่ยว

วัฒนธรรมญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางทั่วโลก ด้วยความงามของวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ก่อนเดินทาง ไปเที่ยวญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวควรเรียนรู้ วัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่สำคัญของชาวญี่ปุ่น วัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่น เพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานและราบรื่น

 • วัฒนธรรมญี่ปุ่นมีรากฐานมาจากศาสนาชินโตและพุทธศาสนา สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวควรเรียนรู้ ประวัติประเทศญี่ปุ่น ย่อ วัฒนธรรมพื้นฐานบางประการ
 • นักท่องเที่ยวควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ญี่ปุ่น การ แต่ง กาย เทศกาลและประเพณีของญี่ปุ่น เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • การเรียนรู้ วัฒนธรรม ญี่ปุ่น พื้นฐานจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนานและราบรื่น โดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำอะไรผิดให้ต้องอาย นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้จากหนังสือ เว็บไซต์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ วัฒนธรรมญี่ปุ่น มีอะไรบ้าง

การตรงต่อเวลา

การตรงต่อเวลาเป็น วัฒนธรรม ของ ญี่ปุ่น ที่สำคัญของชาวญี่ปุ่น การมาสายถือเป็นมารยาทที่ไม่ดี ดังนั้นชาวญี่ปุ่นจึงพยายามมาตรงเวลาหรือเร็วกว่าเวลานัดหมาย เหตุผลที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลานั้นมีหลายประการ 

 • ประการแรก การตรงต่อเวลา วัฒนธรรม ดั้งเดิม เป็นการแสดงออกถึงความเคารพผู้อื่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการมาสายเป็นการไม่เคารพเวลาของผู้อื่น 
 • ประการที่สอง การตรงต่อเวลาเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการมาสายเป็นการไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
 • ประการที่สาม การตรงต่อเวลาเป็นการแสดงออกถึงความมีวินัย ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการตรงต่อเวลาเป็นการแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยและความพยายาม

การแซงคิว

วัฒนธรรมของญี่ปุ่น การแซงคิวในญี่ปุ่นถือเป็นมารยาทที่ไม่ดีเป็นอย่างมาก ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน การแซงคิวถือเป็นการละเมิดความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของคนอื่นๆ วัฒนธรรมญี่ปุ่นด้านอาหาร การแซงคิวในญี่ปุ่นนั้นผิดกฎหมายอีกด้วย กฎหมายญี่ปุ่นมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่แซงคิวในบางสถานการณ์ เช่น การแซงคิวรถไฟหรือรถเมล์ การแซงคิวในร้านอาหารหรือร้านค้า เหตุผลที่ชาวญี่ปุ่นไม่แซงคิวนั้นมีหลายประการ 

 • ประการแรก มารยาทญี่ปุ่น การแซงคิวเป็นการไม่เคารพผู้อื่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการแซงคิวเป็นการไม่เคารพเวลาและสิทธิของผู้อื่น 
 • ประการที่สอง การแซงคิวเป็นการไม่สุภาพ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการแซงคิวเป็นการไม่สุภาพต่อผู้อื่น 
 • ประการที่สาม การแซงคิวเป็นการไม่เหมาะสม ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการแซงคิวเป็นการไม่เหมาะสมต่อสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
วัฒนธรรมญี่ปุ่น

การชมซากุระ

“ซากุระ ชมแต่ตา มืออย่าต้อง” เป็นคำกล่าวที่สะท้อนให้เห็นถึง วัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น การอนุรักษ์ของชาวญี่ปุ่น ดอกซากุระเป็นดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นให้ความเคารพและชื่นชมดอกซากุระเป็นอย่างมาก ดอกซากุระมีความสวยงามและมีอายุขัยสั้น ชาวญี่ปุ่นจึงนิยมชมดอกซากุระในช่วงที่บานสะพรั่งและร่วงโรยอย่างรวดเร็ว ประเพณีญี่ปุ่น มารยาทในการชมดอกซากุระในญี่ปุ่นมีดังนี้

 • ห้ามเด็ดดอกซากุระหรือกิ่งก้านของต้นซากุระ ดอกซากุระเป็นดอกไม้ที่หายากและมีอายุขัยสั้น การเด็ดดอกซากุระถือเป็นการทำลายธรรมชาติ
 • ห้ามเหยียบย่ำรากหรือดินบริเวณรอบต้นซากุระ การเหยียบย่ำรากหรือดินบริเวณรอบต้นซากุระอาจทำให้ต้นซากุระเสียหาย
 • ห้ามทิ้งขยะบริเวณที่ชมดอกซากุระ ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความสะอาด การทิ้งขยะบริเวณที่ชมดอกซากุระถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม

เข้าลิฟท์เป็นคนแรก

ตามมารยาททั่วไปแล้ว วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่น่าสนใจ คนที่เข้าลิฟต์เป็นคนแรกควรเป็นคนเปิดและปิดลิฟต์ เพื่อให้สะดวกแก่คนที่ตามมาและป้องกันการหนีบประตู ควรยืนอยู่ใกล้ปุ่มกดและกดปุ่มเปิด-ปิดให้คนอื่นอยู่เสมอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและแสดงความเคารพผู้อื่น ต่อไปนี้เป็นมารยาทในการเข้าลิฟต์

 • ยืนชิดผนังด้านข้างเพื่อไม่ให้เกะกะทางเดิน
 • กดปุ่มชั้นที่ต้องการให้เรียบร้อยก่อนเข้าลิฟต์
 • ไม่ควรพูดคุยหรือเล่นโทรศัพท์ขณะอยู่ในลิฟต์
 • ไม่ควรยืนอยู่หน้าประตูลิฟต์เมื่อมีคนกำลังจะออก

ห้ามบ้วนน้ำลายในสวนสาธารณะ

วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ห้ามบ้วนน้ำลายในสวนสาธารณะ เป็นกฎระเบียบที่บังคับใช้ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและรักษาความสะอาดของสวนสาธารณะ ข้อ ห้าม ญี่ปุ่น การบ้วนน้ำลายในสวนสาธารณะถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายในญี่ปุ่น ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกปรับเป็นเงินหรือจำคุกสูงสุด 30 วัน นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นควรปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงการบ้วนน้ำลายในสวนสาธารณะ

 • พกผ้าเช็ดปากหรือกระดาษทิชชู่ติดตัวไว้เสมอ
 • บ้วนน้ำลายลงในโถส้วมหรือถังขยะ
 • หากไม่มีโถส้วมหรือถังขยะ ให้บ้วนน้ำลายลงในอ่างล้างมือ

ที่ญี่ปุ่นไม่ต้องทิป

ประเพณี ของ ญี่ปุ่น การให้ทิปในญี่ปุ่นถือเป็นมารยาทที่ไม่ดี เนื่องจากชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน วัฒนธรรมญี่ปุ่นแปลกๆ การทิปอาจถูกมองว่าเป็นการดูถูกพนักงานหรือเป็นการชี้นำว่าพนักงานได้รับค่าตอบแทนไม่เพียงพอ ยกเว้นบางกรณี เช่น การให้ทิปไกด์นำเที่ยวหรือพนักงานที่ให้บริการพิเศษ เช่น พนักงานที่ให้บริการนวดหรือพนักงานที่ให้บริการรถเข็นวีลแชร์ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นควรหลีกเลี่ยงการให้ทิป เว้นแต่จะเป็นกรณีพิเศษที่กล่าวมาข้างต้น ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงการให้ทิปในญี่ปุ่น

 • ชำระค่าบริการเต็มจำนวนตามราคาที่แสดง
 • ไม่ควรให้เงินหรือของขวัญแก่พนักงานเป็นการส่วนตัว
 • หากต้องการแสดงความขอบคุณต่อพนักงาน ควรกล่าวขอบคุณอย่างสุภาพ

ของหายที่ญี่ปุ่นได้คืน

จุดเด่นของประเทศญี่ปุ่น ของหายที่ญี่ปุ่นมีโอกาสได้คืนค่อนข้างสูง เนื่องจากชาวญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการคืนของหาย เด็กๆ ที่ญี่ปุ่นได้รับการสอนตั้งแต่เล็กๆ ว่า ถ้าเก็บของได้ ให้เอาไปส่งคืนที่ป้อมตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุด ผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ยึดมั่นในวัฒนธรรมการคืนของหายเช่นกัน นอกจากนี้ วัฒนธรรม ของ ชาว ญี่ปุ่น ยังมีระบบการคืนของหายที่มีประสิทธิภาพ โดยของที่เก็บได้จะถูกส่งไปยังสถานีตำรวจที่มีเขตอำนาจศาล จากนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือน หากเจ้าของไม่มาแสดงตัว ของนั้นจะตกเป็นของผู้เก็บได้ ดังนั้น หากทำของหายที่ญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวควรรีบไปแจ้งความกับตำรวจทันที เจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกใบรับแจ้งความเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอรับคืนของหาย ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการเพิ่มโอกาสในการได้คืนของหายที่ญี่ปุ่น

 • พยายามจำรายละเอียดของที่หายไว้ให้มากที่สุด เช่น ลักษณะของสิ่งของ หมายเลขประจำเครื่อง 
 • แจ้งความกับตำรวจทันทีที่รู้ว่าของหาย
 • ติดต่อบริษัทหรือหน่วยงานที่ดูแลสถานที่ที่พบของหาย เช่น สถานีรถไฟ ร้านค้า

Follow: https://aroundinjapan.com/

Facebook Page: Aroundinjapan.com

อ่านบทความเพิ่มเติม: ปลั๊กไฟญี่ปุ่น