อากาศที่ประเทศญี่ปุ่น

อากาศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งภูเขา ป่าไม้ ที่ราบ และชายฝั่งทะเล ส่งผลให้สภาพ อากาศญี่ปุ่น มีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่และฤดูกาล มีสี่ฤดูอย่างชัดเจน แต่ละฤดูมีความสวยงามและเสน่ห์ที่แตกต่างกันไป สภาพอากาศโดยรวมโดยทั่วไปแล้ว สภาพอากาศ อุณหภูมิญี่ปุ่น เป็นแบบอบอุ่นชื้น อุณหภูมิ ญี่ปุ่น เฉลี่ยอยู่ที่ 14 องศาเซลเซียส โดยมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดในแต่ละวันไม่มากนัก ฤดูร้อนมีอากาศร้อนและชื้น อุณหภูมิสูงสุดอาจสูงถึง 30 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว ญี่ปุ่นกี่องศา มีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดอาจลดลงต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศของญี่ปุ่นในแต่ละเดือน

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร มีลักษณะอากาศแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล แต่ละฤดูจะมีความงดงามและน่าประทับใจแตกต่างกันไป จึงทำให้ญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ไปเที่ยวญี่ปุ่น จากทั่วโลก ญี่ปุ่นมีสี่ฤดูกาล อากาศญี่ปุ่นแต่ละเดือน แต่ละฤดูกาลมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว อากาศญี่ปุ่น แต่ละเดือน แต่ละฤดูกาลมีสภาพอากาศและกิจกรรมที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

ฤดูใบไม้ผลิที่ญี่ปุ่น

สภาพอากาศญี่ปุ่น ฤดูใบไม้ผลิที่ญี่ปุ่นเริ่มในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงที่อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 10-20 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม้ผลิ ญี่ปุ่น ดอกไม้เริ่มเบ่งบาน โดยเฉพาะดอกซากุระ สัญลักษณ์ประจำชาติของญี่ปุ่น

 • พยากรณ์อากาศ ญี่ปุ่น ล่วงหน้า ดอกซากุระจะบานสะพรั่งไปทั่วญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน โดยทั่วไปแล้ว ดอกซากุระจะบานจากทางใต้ขึ้นเหนือ โดยจะเริ่มบานจากเกาะโอกินาว่าในเดือนมีนาคม จากนั้นจะบานไปตามเกาะต่างๆ จนถึงเกาะฮอกไกโดในเดือนพฤษภาคม
 • ดังนั้น อากาศ ที่ ญี่ปุ่น ตอน นี้ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมดอกซากุระจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดยพื้นที่ทางใต้จะบานเร็วกว่าพื้นที่ทางเหนือ เช่น โตเกียวจะบานในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ส่วนฮอกไกโดจะบานในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม
อากาศญี่ปุ่น
อากาศญี่ปุ่น

ฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น

ฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม โดยในช่วงต้นฤดูร้อนจะมีฝนตกชุก เรียกว่า “ฤดูฝน” หรือ “สึยุ” (Tsuyu) พยากรณ์อากาศญี่ปุ่น ในช่วงนี้ อุณหภูมิจะลดลงชั่วคราว และอาจทำให้รู้สึกหนาวเย็นเล็กน้อย เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนแล้ว อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแบบเต็มตัว อากาศจะร้อนชื้น และมีฝนตกเป็นบางครั้ง

 • อากาศที่ญี่ปุ่นตอนนี้ ฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม โดยในช่วงเดือนนี้ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 27 องศาเซลเซียส และอาจมีฝนตกได้บ้าง ในช่วงเดือนสิงหาคม อุณหภูมิจะสูงสุดถึงประมาณ 30 องศาเซลเซียส และอากาศจะร้อนอบอ้าวมาก
 • พยากรณ์อากาศ ญี่ปุ่น สำหรับเดือนมิถุนายน แม้จะยังไม่เข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัว แต่อุณหภูมิก็เริ่มสูงขึ้นแล้ว โดยในช่วงเดือนนี้ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส และอาจมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน

ฤดูใบไม้ร่วงที่ญี่ปุ่น

ฤดูใบไม้ร่วง อุณหภูมิ ญี่ปุ่น วัน นี้ ที่ญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยในช่วงเดือนกันยายน อุณหภูมิจะยังค่อนข้างสูง อยู่ที่ประมาณ 23-28 องศาเซลเซียส และใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและสีส้ม ในช่วงเดือนตุลาคม อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 19-23 องศาเซลเซียส และใบไม้จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงและสีทอง อากาศ ญี่ปุ่น เดือน พฤศจิกายน อุณหภูมิจะลดลงต่ำสุด อยู่ที่ประมาณ 14-18 องศาเซลเซียส และใบไม้จะร่วงโรย

 • อากาศ ประเทศ ญี่ปุ่น ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น คือในช่วงเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน โดยใบไม้จะเปลี่ยนสีสวยงามที่สุดในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน
 • อากาศ ญี่ปุ่น เดือน กันยายน สำหรับเดือนกันยายน ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและสีส้มแล้ว แต่สีสันยังไม่เข้มมากนัก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ใบไม้จะเริ่มร่วงโรยแล้ว แต่ยังมีความสวยงามอยู่
อากาศญี่ปุ่น
อากาศญี่ปุ่น

ฤดูหนาวที่ญี่ปุ่น

ฤดูหนาวที่ญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยในช่วงเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5-10 องศาเซลเซียส และอาจมีหิมะตกได้บ้าง ในช่วงเดือนมกราคม อุณหภูมิจะต่ำสุด อยู่ที่ประมาณ 0-5 องศาเซลเซียส และอาจมีหิมะตกหนักได้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 5-15 องศาเซลเซียส

 • อากาศญี่ปุ่นตอนนี้ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเล่นสกีและชมหิมะที่ญี่ปุ่น คือในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ โดยหิมะจะหนาและมีคุณภาพดีที่สุดในช่วงกลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์
 • อากาศญี่ปุ่น ธันวาคม สำหรับเดือนธันวาคม อุณหภูมิจะยังค่อนข้างสูงอยู่ และอาจไม่มีหิมะตกเลย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หิมะจะเริ่มละลายแล้ว แต่ยังมีความสวยงามอยู่

ตรวจสอบสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นก่อนวางแผนเที่ยว

นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบ อากาศ ญี่ปุ่น แต่ละเดือน ในพื้นที่ที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ภูเขาไฟฟูจิอาจปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากหิมะตกหนัก หรือการเดินทางไปชมใบไม้เปลี่ยนสีในฮอกไกโดอาจต้องใช้เวลาเดินทางนานขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น การเช็ค พยากรณ์ อากาศ ญี่ปุ่น ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวางแผนเที่ยวจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมและได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ดังนี้

 • เตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่เหมาะกับสภาพอากาศ
 • เช็ค สภาพ อากาศ ญี่ปุ่น วางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ
 • เผื่อเวลาเดินทางมากขึ้นหากสภาพอากาศเลวร้าย

Follow: https://aroundinjapan.com/

Facebook Page: Aroundinjapan.com

อ่านบทความเพิ่มเติม: ค่าเงินญี่ปุ่น